Středisko volného času (SVČ)

středisko nespecifické primární prevence rizikových projevů chování


Zřizovatelem organizační složky Střediska volného času je Statutární město Zlín. Všechny volnočasové aktivity jsou zdarma.

Středisko je zřízeno za účelem zajištění kvalitní formy trávení volného času pro neorganizované děti
a mládež a tím působí především v oblasti nespecifické primární prevence rizikových projevů chování.

Nespecifická primární prevence je zaměřená na posílení osobnosti a schopnosti člověka, na dovednost umět zvládat a řešit problémy. Vychází z podstaty člověka naplňovat vlastní potřeby, nadání a vede k přirozenému poznání, přičemž dítě nalézá poučení v běžných situacích ze života. Dále organizujeme besedy na aktuální témata a to hlavně v oblasti rizikových projevů chování.

Naše středisko se snaží předcházet zejména následujícím rizikovým jevům v chování dětí a mládeže:

Středisko volného času je „ostrov“ pro všechny, co nechtějí poznat nudu. Každý den je pro dětí a mládež připraven zajímavý program, do kterého se může každý dle chuti a svých možností zapojit. Jednotlivé dny v týdnu jsou zaměřeny na jinou zájmovou činnost. Děti a mládež mohou v SVČ sportovat, hrát stolní hry, soutěžit, tvořit, malovat, zahrát si na hudební nástroje, a další. Návštěvníci SVČ mají taktéž možnost využít počítačovou místnost s připojením na internet a zdokonalit se v práci na počítačích. Prostě dělat hodně věcí a spoustu nových věcí se naučit. Nebo si jen přijít popovídat s kamarády. Aktualizace v programu a jednotlivé novinky (nové zájmové kroužky a jednotlivé akce) se dozvíte v sekci novinky a připravujeme

Středisko volného času je prostě ostrovem radosti pro všechny naše návštěvníky.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

 

PONDĚLÍ: 12:30 – 18:30

                          

ÚTERÝ:     12:30 – 18:30

                             

STŘEDA:   12:30 – 18:30

                           

ČTVRTEK:  12:30 – 18:30

                        

PÁTEK:      12:30 – 18:30

                           

 

V DOBĚ PRÁZDNIN

 

8:00 - 12:00 a 13:00 -16:30 hodin

 

Platí i pro prázdninové dny v průběhu školního roku, mimo státní svátky.