NOCOVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU

 
Každoročně v začátku a na konci školních prázdnin pořádáme akci s názvem "NOCOVÁNÍ". V letošním roce bude první (zahajovací) nocování uskutečněno ve čtvrtek, dne 19. 7. 2018 od 19: 00 hod. do následujícího dne, 20. 7. 2018 do 12:00 hod. Program této akce zahrnuje: táborák a opékání špekáčků, diskotéku, film, stezku odvahy a společenské hry. Podmínkou pro účast na této akci je podepsané "Potvrzení rodičů" (zákonného zástupce) dítěte, které je k vyzvednutí u pedagoga volného času. Budeme se na vás těšit :-)