Historie Střediska volného času Ostrov radosti


Dne 1. 10. 1999 bylo jako organizační složka Statutárního města Zlína otevřeno Středisko volného času (SVČ) - Ostrov radosti na Kotěrově ulici ve Zlíně.

Středisko bylo a je určeno pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i pro děti, co neví, jak nakládat se svým volným časem. Veškeré aktivity byly a jsou zdarma. Jako hlavní cíl SVČ byla stanovena prevence rizikových projevů chování u této skupiny dětí a mládeže.

Jako první vedoucí byl přijat p. Ing. Ladislav Fišer, na jehož popud SVČ vzniklo, jako pedagogové přišly p. Jarka Plucisová a sl. Naďa Formanová, kteří museli stihnout hodně práce, aby bylo do slavnostního otevření vše připravené.

Během 10-ti leté existence na Letné navštěvovalo SVČ mnoho dětí a dospívajících, kteří se i v dospělosti přišly podívat, jak to tady vypadá, a co se za dobu jejich nepřítomnosti změnilo.

V SVČ se mohly děti a mládež zúčastnit spousty akcí a soutěží, které by nevznikly, kdyby nebylo odborného personálu, který vše vymýšlel a hlavně uskutečňoval. V SVČ během uplynulých deseti let pracovali p. Ing. L. Fišer, p. J. Plucisová, sl. N. Fišerová, p .M. Davidov, p. J. Pavlíčková, p. K. Jánská, p. Čalová, p. J. Žáková a jako další vedoucí, která to vedla dalších 8 let p. M. Lobpreisová. Pokud máte zájem dozvědět se o historii SVČ více, přijďte nahlídnout do naší kroniky, kde je spousta zajímavých informací.

Od března 2009 nastoupily jako vedoucí p. Mgr. Šárka Maňasová, a jako pedagožky Radka Miklíková a Leona Nováková, která v dubnu 2011 odešla a nahradila jí Iva Kubíková. V létě roku 2012 se slečna Radka stala paní Radkou Špicovou a na Vánoce se jí narodil krásný a zdravý chlapeček Honzíček. Po dobu její rodičovské dovolené ji zastupuje slečna Petra Kovářová.

Doufáme, že SVČ – Ostrov radosti zůstane alespoň dalších 10 let ostrovem příjemného a kvalitně stráveného volného času pro další generace dětí a mládeže.