Detašované pracoviště:> M. Knesla 4059, 760 01  Zlín