Náš tým


Mgr. et Mgr. Šárka Maňasová

(*1970) – vedoucí zařízení SVČ Ostrov radosti

Vystudovala jsem Chemickou průmyslovku – technologii polymerů, Sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně a Řízení volnočasových aktivit na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Pracovala jsem na UTB jako vedoucí ubytovny, v Domově pro matky s dětmi v tísni, v Azylovém zařízení pro muže bez přístřeší a nyní pracuji jako vedoucí Střediska volného času pro děti. Baví mě práce s lidmi, hlavně jim jakoukoli formou pomáhat. Totéž platí i u dětí. Je pro mě velmi důležité, jakou formou tráví děti svůj volný čas.

email: svc@ostrovzl.cz


Bc. Petra Kovářová

(*1983) - pedagožka volného času

V září 2013 jsem ukončila bakalářské studium oboru - Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dříve jsem pracovala, mimo jiné, jako asistentka sociální péče u osob seniorského věku a při studiu jsem absolvovala  praxi u osob dospělých a mladistvých s handicapem. Mezi mé zájmy patří práce s dětmi, četba, příroda, historie, turistika, návštěvy výstav, muzeí, divadel a vše spojené s uměním.  

email: pedagogSVC@ostrovzl.cz


Mgr. Iva Zíšková

(*1985) – pedagožka volného času

V červnu 2011 jsem ukončila magisterské studium oboru Kulturních dějin na Univerzitě Pardubice. Od dětství jsem jezdila na tábory a i v dospělosti jsem pokračovala jako oddílová vedoucí. Mám ráda sport, čtení, přírodu, cestování, hraní deskových her, návštěvy divadel, muzeí, koncertů a výstav a vše okolo výtvarných prací.

email: pedagogSVC@ostrovzl.cz

V současné době je paní Zíšková na mateřské dovolené.

 

David Koranda

(*1973) - pedagog volného času

Vystudoval jsem Gymnázium v Otrokovicích, poté Státní jazykovou školu T. Bati a následně jsem vycestoval do zahraničí, kde jsem získával pracovní zkušenosti a také prohluboval jazykové znalosti.  Pracoval jsem v oblastech administrativních činností u různých společností. V SVČ jsem působil po dobu tří let jako dobrovolník ve vedení kroužků s výtvarnou tématikou. Mám rád vše spojené s uměleckou činností, literaturu, hru v Šachy, divadlo a také některé druhy sportu.

email: pedagogSVC@ostrovzl.cz