Vnitřní řád střediska


Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6 – 17 let

Jistě vám nebude činit problémy dodržovat náš „ŘÁD“:

Povinnosti:

 1. Při vstupu do budovy se v šatně přezuj!
 2. Všem dospělákům VYKEJ a respektuj je a dodržuj pravidla slušného chování!
 3. Při návštěvě Střediska ti vystavíme kartičku, tuto kartičku při vstupu odevzdáš pedagožce. Při odchodu ze SVČ si kartičku vyzvedneš.
 4. Při  první ztrátě ti vystavíme novou. Při druhé ztrátě až za 30 dnů!
 5. Pokud si podruhé zapomeneš kartičku v SVČ, kartičku  dostaneš, ale ten den už v středisku zůstat nemůžeš.
 6. Důsledně dbej pokynů pracovníků střediska.
 7. V areálu SVČ je  PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘIT, PÍT ALKOHOL A UŽÍVAT JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY! V případě porušení  ti bude vstup do SVČ zakázán. Délka zákazu vstupu se bude odvíjet podle závažnosti situace.
 8. Do areálu SVČ je přísný zákaz vnášet návykové látky, včetně alkoholu! V případě porušení ti bude vstup do SVČ zakázán. Délka zákazu vstupu se bude odvíjet podle závažnosti situace. Areál SVČ (budova , zahrada)
 9. V areálu SVČ nepij energy drinky (Big Schock, Monster, Max, Semtex, Redbul a další)! Ani sem nechoď pod jejich vlivem.
 10. Přísný zákaz vnášení zbraní do areálu SVČ (zapalovače, kapesní nože, pepřový sprej, boxer, teleskopický obušek a další). V případě porušení ti bude vstup ten den do SVČ zakázán.
 11. Nenič majetek ve středisku ani v areálu okolo budovy! Pokud nějakou věc poškodíš, budeme chtít po tobě, nebo tvých rodičích náhradu škody. (finanční nebo věcnou)
 12. Nezasahuj do elektroinstalace, přísný zákaz zasahování do zásuvek a elektroskříní!    V případě porušení ti bude vstup ten den do SVČ zakázán.
 13. Při těchto aktivitách: počítač, HI –FI, playstation, jsi povinen zapsat se do k tomu určenému sešitu!
 14. Při sportovních aktivitách si u pedagoga vyžádej pálky, hokejky, míčky atd. Pak si povinen vypůjčené věci pedagožce vrátit.
 15. Pokud máš něco cenného s sebou, zamkni si to do skříňky. Klíče ti na požádání půjčíme. Při odchodu nám klíček vrať. Pokud se  stane, že klíč zapomeneš vrátit, druhý den jsi povinen ho přinést. Pokud tak neučiníš, budeš muset klíč zaplatit.
 16. Za věci, které si volně odložíš si zodpovídáš sám(a)!
 17. Vždy respektuj řád počítačové místnosti! (najdeš ho v počítačové místnosti)
 18. Chraň zdraví své i ostatních  lidí v SVČ. Zraníš-li se, ihned nám to oznam, zranění ti ošetříme!
 19. Zapůjčené věci po ukončení činnosti vrať a vše po sobě ukliď!
 20. Odpadky odhazuj do koše – třiď odpad!!
 21. Dbej o čistotu a pořádek, Ať se nám tu všem společně líbí!
 22. Neotvírej a nezavírej okna, nesedej na parapety!

Práva:

 1. Pokud je ti mezi 6 – 17 lety, můžeš využívat nabídky aktivit SVČ!
 2. Když si s něčím nebudeš vědět rady, nebo budeš mít  nějaký problém, kdykoliv se na nás můžeš obrátit (nebo na kouzelnou stránku). Zajímá nás tvůj názor či problém!
 3. Můžeš si vybrat, jakým způsobem strávíš čas v SVČ podle aktuální nabídky.
 4. Nikdo tě nemá právo ponižovat, nebo ti jakkoliv ubližovat!
 5. Máš právo dělat a říkat věci svobodně a být za ně zodpovědný!
 6. Máš právo na bezpečné a kvalitní prostředí pro trávení svého volného času!
 7. Máš právo být sám sebou i v partě!
 8. Máš právo říct svůj názor. (Ale bez sprostých slov a urážení druhých.)
 9. Máš právo vyjádřit svůj nesouhlas s chováním blízkých i svého okol. (Ale bez sprostých slov a urážení druhých.)
 10. Máš právo dát najevo své pocity, ať už jsou jakékoliv. (Ale bez sprostých slov a urážení druhých.)
 11. Máš právo vybrat si své kamarády, kteří ti za to stojí!

 

Zdroj: Mgr. Čálková Klára, Čáp Petr, Nováková Leona, Bc. Vignerová – Mazancová Barbora (2007) JAK BÝT „IN“ BEZ DROG, CEPROS, Praha

          Personál Střediska volného času


Pravidla soužití v SVČ:

 1. Nenadáváme si!
 2. Neubližujeme si!
 3. Neposmíváme se ostatním!
 4. Oslovujeme se jménem!