Netolismus a Gambling


Netolismus

Netolismus je závislost na virtuálních drogách:

 • televize
 • video
 • počítačové hry
 • mobil
 • internet (surfování, neustálá chatová kontrola e-mailové schránky)

 

Gambling (odborně patologické hráčství)

Gambling neboli hazardní hraní. Jedná se o patologickou psychickou závislost na lákavé představě rychlého zisku peněz nebo jiné hmotné výhry. Pravidla her jsou přitom nastavena z dlouhodobého hlediska pro hráče nevýhodně. Mnozí hráči získávají závislost na hře, rostoucí finanční problémy se snaží vyřešit další účastí ve hře a vytvářejí tak bludný kruh. Jde o zúžení zájmu a činnosti na hazardní hru, při kterém je poškozován samotný jedinec nebo jiní lidé, nejčastěji jeho blízcí. Jedinec není schopen odolat myšlenkám a touze (craving) hrát. Prochází periodami výher, proher a zoufalství.

Když je mu hraní znemožněno, je neklidný, podrážděný až agresivní a je schopen se dopouštět lhaní, podvodů, krádeží a jiného kriminálního chování, čehož ve chvílích náhledu lituje. Při výhře není schopen často přestat hrát, pokračuje až když vše prohraje a po prohře se vrací s dalšími penězi, aby získal ztracené peníze ze hry zpět. Cítí, že mu hraní samotné umožňuje útěk do problémů a úpravu jeho psychických stavů.

Závislé osoby (tzv. gambleři) dokážou prohrát ohromné částky, což má často za následek zásadní narušení mezilidských vztahů a existenční potíže (dluhy apod.) nejen samotných hráčů, ale často i jejich blízkých. Svým chováním ohrožuje ztrátu přátel, vzdělání, pracovní kariéry či práce samotné. Léčba gamblingu probíhá podobně jako u závislosti na drogách (často probíhá společně s těmito diagnózami) ambulantně či ústavně.

Český zákon nedovoluje hru hazardních her osobám mladším osmnácti let a do heren s automaty jim pak úplně zakazuje vstup.

Varovné signály:

 • člověk hraje častěji a hazardní hra mu zabírá čas, který by mohl trávit (případně dříve trávil) mnohem užitečněji a příjemněji
 • zanedbává školu, práci, rodinu, přátele a zájmy
 • začne lhát, podvádět, někdy i krást
 • ve vztahu ke hře se špatně ovládá - pokračuje v hraní i tehdy, když je v jasném rozporu s jeho zájmy

Jaké jsou příznaky?

U návykových a impulsivních gamblerských poruch jsou tyto tři základní znaky:

 • neschopnost odolat impulsu, přestože dotyčný ví, že jeho jednání je nežádoucí
 • napětí, předcházející tomuto patologickému jednání, které dotyčný nedokáže snížit jinak, než že začne hrát
 • hazardní hraní je spojeno s pocitem uspokojení (příjemné vzrušení, jehož intenzita je přímo úměrná výši hazardu a riziku ztráty)

Další znaky:

 • zaujetí hráčstvím
 • potřeba hrát se stále většími částkami peněz z důvodu silného vzrušení
 • opakované neúspěšné snahy kontrolovat hru, přerušit ji, vzdát se hraní
 • neklid, podráždění při pokusu hru přerušit
 • hraní jako způsob útěku od problémů
 • po prohře peněz se vrací, aby je znovu získal
 • krádeže, podvody, nelegální činy za účelem získání peněz
 • lži členům rodiny a konflikty v rodině
 • ztráta přátel a zaměstnání
 • půjčky, zadlužení
 • ztráta sebedůvěry
 • úzkosti, deprese, spánkové poruchy
 • jedná se o podobné znaky, jaké najdeme v definici závislosti na psychoaktivních látkách
 • oproti patologičskému hráčství (gambling) u jiných forem hráčství a sázkařství zůstává sebekontrola ještě zachována

Patologické hráčství je třeba odlišit od hazardního hráčství a sázení.

Hazardní hráči - jsou schopni svoji hru kontrolovat, jejich hlavním motivem je výhra.

 

Prevence na úrovni jednotlivce: nehrajte a před hazardní hrou varujte známé a přátele.

Prevence na úrovni rodiny: nejlépe jsou na tom rodiny, kde jsou vřelé vztahy, ale také jasná pravidla, na jejichž dodržování se trvá. Rodiče toho mohou ovšem udělat mnohem více. Přibližně se to kryje s prevencí problémů působených alkoholem a jinými drogami v rodině.

 

Zajímavé odkazy k tématu: