Alkohol


(chlast, víno, pivo, pivko, panák, drink, lahvinka, láhev, flaška, lihoviny, destiláty, a jiné)

 Náš právní řád za alkoholické nápoje považuje lihoviny,  destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,5 objemového procenta alkoholu. (dle 305/2009 Sb.,)
 U mladých lidí dochází k rychlé fyzické i psychické závislosti.
 Roste počet alkoholiků a snižuje se jejich věková hranice.

Účinky:

 • Je to droga s protichůdnými účinky. V jedné minutě v nás vyvolává pocity lásky, které se snadno můžou změnit v agresivitu a zuřivost. Odstraňuje zábrany a může tak vyvolat problémy, např. úrazy, dopravní nehody, otravy, trestnou činnost, násilí včetně násilí sexuálního, apod.
 • Alkohol je nebezpečný především pro děti a mladé lidi, protože jejich organismus se teprve vyvíjí. Alkohol na jejich myšlení a vnímání působí daleko více než na dospělé lidi a může poškodit taky jejich růst..

Rizika:

 • U dětí dochází k otravě i po malých dávkách alkoholu a závislost na něm se v dětství a dospívání rozvíjí velmi rychle. Navíc zkušenost s alkoholem v nízkém věku zvyšuje riziko pozdějších problémů s ilegálními (zákonem zakázanými) drogami.Užívání alkoholu může mít špatný vliv na soustředění, na učení dětí a jejich prospěch ve škole a posléze i schopnost úspěšně pracovat.  Alkohol poškozuje rozvoj celého organismu (jednotlivé orgány, duševní vývoj a celkový růst). Kdo je závislí na alkoholu, tak velmi často ztratí své kamarády a může také těžce onemocnět (např. jaterní onemocnění, zvýšení krevního tlaku, onemocnění zažívacího a trávicího traktu a duševních chorob.)
 • Nebezpečí alkoholu a kouření je všeobecně podceňováno, a to pravděpodobně z toho důvodu, že nepůsobí okamžité poruchy chování a zničení osobnosti, jak je to tomu u jiných drog. Trvalejší zdravotní následky se však projeví většinou až v pozdějším věku, a to v zejména v oblasti rozumu a schopnosti myšlení a poruch chování. Alkohol musíme považovat za tvrdou, silně návykovou drogu, obzvláště v psychicky těžkých obdobích, kdy se stává berličkou, namísto opravdového řešení stávajících problémů. Nebezpečnost alkoholu spočívá v tom, že je všude, je legální (zákonem dovolená) a snadno dostupný,  patří k různým rituálům (např. oslavy).

Pokud už se rozhodneš pít alkohol pamatuj, že:

„Alkohol z nikoho dospělého neudělá“.

Alkohol můžeš pít dle zákona až od 18-ti let, dříve by ti ho nikdo neměl prodat – prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Ten, kdo dětem nebo dospívajícím alkohol prodá nebo poskytne, se dopouští přinejmenším přestupku v závažnějším případě trestného činu, např. když se tak stane opakovaně, dle § 204 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Stíhám může být i člověk, který osobám mladším 18 let nabízí alkohol, anebo je v konzumaci alkoholu podporuje, včetně rodičů!!!!

Pokud u tebe Policie (České republiky nebo Městská Policie) zjistí, že jsi pod vlivem alkoholu a není ti 18 let  - zavolá rodičům, kteří si tě odvezou a informují sociální pracovnici OSPODu.

Pokud učitel/ka ve škole zjistí, že si pod vlivem alkoholu a není ti 18 let (v areálu školy, na akci školy) – vyrozumí rodiče a pokud se situace opakuje škola má povinnost informovat orgán sociálně právní ochrany dětí – lidově sociální pracovnici. Problémy můžeš mít i v případě, že piješ alkohol nebo kouříš ve škole či na školní akci, i když ti je 18 let a více, a to na základě porušení pravidel stanovené ve školním řádu.

 Pij s mírou  - pití s mírou znamená, že je to takové pití, které nezpůsobí problémy (v oblasti tělesné, duševní, hmotné) samotnému uživateli ani jeho okolí. Je důležité abys uměl/a nepít vůbec. To se hodí i v dospělém věku minimálně při řízení auta, v době studia na středních a vysokých školách, v práci, ženám v těhotenství Konzumace alkoholu v těhotenství může způsobit FAS (fetální alkoholový syndrom - nevratné poškození plodu)a při jiných situacích.

Co je to pití s mírou?:

          druh alkoholického nápoje, čím menší obsah alkoholu tím lépe,

          nepít zásadně nalačno, jestliže jsou v žaludku bílkoviny tak je vstřebávání alkoholu  zpomaleno velikost doušků, čím menší doušky, tím lépe,

          četnost pití doušků, čím nižší, tím lépe,

          doba, po kterou pití trvá, čím kratší doba tím lépe.

Pamatuj že,.....

 • Alkohol je sice legální, ale to nic nemění na tom, že je to droga jako každá jiná.
 • Ze sta lidí, co pijí alkohol se pět dostává do závislosti.
 • Čím dříve mladý člověk začne pít často alkohol, tím je vyšší rychlost nástupu případné závislosti.

 

Alkohol, obdobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější než pro dospělé. I při občasném požití se zvyšuje nebezpečí onemocnění jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých) a nervového systému.

 Čím dříve s alkoholem začneš, tím dříve se můžeš dostat do problémů.

 Čím mladší jedinci pijí alkohol, tím větší je riziko pozdějšího přechodu na jiné takzvaně „tvrdé drogy“. Právě alkohol může být tzv. startovací drogou, která  může vést k pervitinu a heroinu.

 

Závislost na alkoholu

Závislými na alkoholu jsou v české republice desítky tisíc lidí, "problém" s alkoholem má dle statistik v ČR 25% mužů a 10% žen. Nové statistiky z března roku 2010 uvádějí, že je v ČR zhruba 550 tisíc lidí závislých na alkoholu (4x více než se doposud předpokládalo). Alarmující je i velmi rozšířené pití dětí do 18 let.

Alkoholik je osoba, která je psychicky závislá na alkoholu nebo splňuje další diagnostická kritéria, kterými jsou:

 • Silná touha nebo puzení užívat alkohol
 • Potíže v sebeovládání po požití alkoholu
 • Průkaz tolerance k účinku alkoholu, tedy vyžadování vyšších dávek alkoholu, aby se dosáhlo účinku vyvolaného původně nižší dávkou
 • Postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů
 • Pokračování v pití přes špatnou zkušenost a jasný důkaz škodlivosti následků.
 • Závislost na alkoholu je charakterizována nutkáním dále pít a neschopností zříci se pití.
 • Alkoholismus je rovněž charakterizován celkovým zhoršením zdravotního stavu a sociálním propadem.

 

http://www.alkoholik.cz/zavislost/