Heroin


 (háčko, héro, ejč, herák)

Patří mezi skupinu drog, kterým se říká opiáty.

Je to bílý nebo hnědý prášek.

Účinky:

  • Člověk je po užití heroinu utlumený, uvolněný a bez starostí. Velmi často je však také ospalý a v depresi. Lidem se po užití heroinu zpravidla zužují zornice a svědí je kůže, často se škrábají po celém těle.

Rizika:

  • Pokud člověk užije velké množství heroinu, může i umřít. Velmi nebezpečné je také nakažení se vážnou infekční nemocí. Jde především o žloutenku typu C nebo HIV/AIDS.
  • Po častějším užívání může docházet k poruchám menstruace, bolestem svalů a kloubů, křečím, zimnici a kazivosti zubů.