Pervitin


(perník, peří, piko, péčko, pergo, péro, speed, ice)

 Pervitin je bílý prášek, který nijak nevoní. Užívá se vpichováním injekční jehlou do žíly.

Lidé se na pervitinu mohou stát velmi rychle závislí.

Účinky:

  • Ze začátku se lidé mohou cítit silní, bez únavy, mohou rychleji myslet a cítit se šťastně. To však netrvá dlouho.
  • Později může mít člověk halucinace, což znamená, že vidí věci, které ve skutečnosti neexistují.

Rizika:

  • Pokud lidé užijí pervitinu moc najednou, mohou padnout do bezvědomí nebo dokonce zemřít.
  • Pokud se pervitin užívá injekční jehlou do žíly je zde také velké nebezpečí přenosu vážné infekční choroby. Jde především o žloutenku typu C nebo HIV/AIDS.