Toluen a jiná rozpouštědla


(čichadla) 

Tyto látky se užívají tím způsobem, že lidé čichají k hadru, který je jimi napuštěn nebo přímo k plechovce, ve které se tato „čichadla“ většinou prodávají.

Účinky:

  • Po nadýchání se této látky lidé velmi rychle začnou být poblouznění. Můžou špatně mluvit a někdy se dost nesmyslně smějí. Občas mohou také usnout. Tyto stavy však zpravidla trvají jen krátce, většinou pouze několik minut.

Rizika:

  • Pokud lidé tyto látky čichají často, může jim onemocnět řada orgánů nebo dokonce mohou mít poškozený mozek. Tyto látky totiž dělají díry na mozku a to pak způsobuje, že lidé například špatně mluví, ztrácí paměť a navenek působí jako blázni.
  • Nejvíc nebezpečné jsou tato „čichadla“ především proto, že se jimi může člověk udusit a zemřít. A to i tehdy, když to zkusí jenom jednou.