10. 9.  VA* keramická dílna, kroužek "Výuka kresby", Kosmetický salón

11. 9. Deskové hry, Turnaj ve stolním fotbálku o ceny, kroužek "Tvořivý"

12. 9. Odpoledne v netradičních disciplínách, kroužek "Doučovák"

13. 9. Vědomostní a deskové hry, kroužek "Tvořivý", turnaj v piškvorkách

14. 9. Kroužek "Playstation s panem Řezníčkem", Filmotéka, kroužek "Výuka kresby"