Pronájem


V budově Střediska volného času ve Zlíně nabízíme k dispozici prostor vhodný k různým školením a přednáškám s maximální kapacitou 30 osob.

 

Smlouvu je možno uzavřít dle z.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Stanovená částka za pronájem je 308,- Kč za hodinu.

 

Za organizační složku Střediska volného času Ostrov radosti v souladu se zřizovatelskou listinou jedná Mgr. Šárka Maňasová, vedoucí organizační složky. Podrobnější informace budou poskytnuty na telefonu 577 431 542.